Nekaj utrinkov iz znanstvene konference z mednarodno udeležbo

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je letos organizirala že 12. tradicionalno znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo. Omenjeno dejstvo veseli in navdaja z radostjo, saj fakulteta z optimizmom skrbno neguje odnose, tako z domačimi, kakor mednarodnimi udeleženci konference in na tak način izmenjuje znanstvena dognanja ter skrbi za vsestranski razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved.

Konferenca se ponaša s kar desetimi prispevki iz tujine, priznanimi strokovnjaki s področja zdravstvenih ved, kar daje konferenci posebno dodano vrednost. Izdan je tudi recenziran zbornik prispevkov.

Vsebine konference izražajo odraz sodobnega časa , dotikajo se tako zdravstva, kakor sociale, zajemajo populacijo vseh starostnih in ranljivih skupin, prikazujejo primere dobrih praks ter etične obravnave posameznikov in skupin. Vsebine posebej poudarjajo kako pomembno je vlagati v zdravje in ga sprejemati kot vrednoto ker ni samo po sebi umevno. Prične se pri posamezniku in odraža v družbi. Konferenca ponovno združuje in povezuje znanje, izkušnje, zagnanost, izpostavlja izzive in ovire na področju zdravstvenih in socialnih ved ter izpostavlja odgovornost posameznika za lastno zdravje kot dolg do družbe, kar se je v zadnjih dveh letih posebej izpostavilo.

Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo bo zagotovo prispevala k razmišljanju o zdravju kot vrednoti, k izboljševanju zdravja in zdravstvenega varstva, ne samo na ravni posameznika ampak družbe kot celote. Strokovnjaki s področja zdravstvenih in socialnih ved se zavedamo da bo potrebno vložiti še veliko truda, da bo posameznik spoznal, kako pomembno je zdravje za njegovo kakovost življenja in spremenil miselnost za kar je potreben čas in motivacija.

Gosta na konferenci sta bila župan MO Slovenj Gradec Tilen Klugler in predsednica Zbornice - Zveze medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec ga. Monika Ažman.

Nekaj utrinkov najdete spodaj.