Izobraževanje Zbornice Zveze na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec prestavljeno na 21.9.2020

Izobraževanje Zbornice Zveze na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec prestavljeno na 21.9.2020

V okviru projekta MZ, Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije organizira delavnice o PREPREČEVANJU IN OBVLADOVANJU OKUŽB Z VIRUSOM SARS–CoV–2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA KOROŠKO REGIJO, ki bo 21. 9. 2020 ob 9. uri v prostorih FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VEDE SLOVENJ GRADEC.

NAMEN IZOBRAŽEVANJA:

  • da udeleženci spoznajo osnove širjenja, obvladovanje in preprečevanje SARS CoV - 2,
  • da udeleženci pridobijo in utrdijo znanja o higieni rok, o potrebnih izolacijskih ukrepih in skrb za  okolje uporabnika
  • da udeleženci znajo pravilno in varno uporabiti osebno varovalno opremo
  • vzpostavitev PROMOTORJEV UPORABE OVO v DSO IN SVZ različnih profilov.