Erasmus+ mobilnost v Varaždinu

Erasmus+ mobilnost v Varaždinu

Po dveh letih pavze, ko je zaradi omejitev Covida - 19, mednarodno sodelovanje bilo omejeno na Zoom sestanke in predavanja, smo na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec ponovno začeli z aktivnim izvajanjem Erasmus+ mobilnosti.

Trenutno sta naša sodelavca, prof. dr. Danica Železnik in viš. pred. Uroš Železnik, mag. zdr. nege na obisku v Varaždinu. Ena od tem obiska je zagotovo 12. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, ki bo potekala 26. 5. 2022 v MKC Slovenj Gradec in se je bodo udeležili tudi kolegi s Hrvaške.