14. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo

14. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo

FZSV SG je 23.5.2024 organizirala že 14. znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo z naslovom "Krepitev in varovanje zdravja v sodobni družbi". »Naše konference, ki so že tradicionalne, so konference s posebnimi, izbranimi udeleženci, na kar smo ponosni. V sodobni družbi je veliko pasti, ki so zelo nevarne za zdravje«, je med drugim izpostavila dekanica fakultete prof. dr. Danica Železnik, in pri tem omenila moderno tehnologijo, ki so ji v preveliki meri izpostavljeni otroci. »Tako kot je primerna in dobrodošla, pa je lahko tudi nevarna.« Raziskovalni članki na temo krepitve in varovanja zdravja, predstavljeni na konferenci, ponujajo nova znanja in smernice na tem področju.

V imenu MO Slovenj Gradec, ki je ustanoviteljica fakultete, je zbrane nagovorila podžupanja Martina Šisernik. »Organizacija tovrstne konference je zelo pomembna in kaže, da imamo v naši občini zelo sposobno fakulteto, ki ponuja tudi rešitve na tem področju v lokalnemu okolju. V mestni občini si prizadevamo ustvariti urejeno in varno podporno okolje za zdravo življenje.«

V imenu Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je zbrane nagovorila Lea Mandić medicinska sestra za pedagoško dejavnost in raziskovanje in med drugim izpostavila, da je glavno poslanstvo bolnišnice varna in kakovostna zdravstvena obravnava pacientov. »Kljub splošnemu prepričanju, da je delovanje osredotočeno na prepoznavanje in zdravljenje bolezni posameznika, veliko pozornosti namenimo preventivi in promociji zdravja. Bolnišnica ves čas izvaja zdravstveno vzgojne programe.«

Anita Smagej, pomočnica direktorice za zdravstveno nego v slovenjgraškem zdravstvenem domu, je izpostavila nekatere dejavnike, ki ogrožajo zdravje ljudi, med njimi tudi neenakost v dostopu do zdravstvenih storitev. »Pomembno je, da se osredotočimo na identifikacijo izzivov in razvoj učinkovitih strategij za njihovo obvladovanje. Konferenca ponuja platformo za izmenjavo idej, spoznanj in praks, ki prispevajo h krepitvi in varovanju zdravja v sodobni družbi.«

FZSV SG letos obeležuje 15 let in je lani pridobila nove prostore v stavbi na Gosposvetski cesti, kar omogoča še bolj kakovostno delo tako za študente kot predavatelje. Posebnost in dodana vrednost fakultete je združevanje področij zdravstva in socialnih izobraževalnih vsebin. V letošnjem študijskem leto jo obiskuje več kot 270 študentov, vpisanih v programih zdravstvena nega in fizioterapija na prvi stopnji ter zdravstvene in socialne vede na drugi oziroma magistrski stopnji.