10. OBLETNICA DELOVANJA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VEDE SLOVENJ GRADEC

10. OBLETNICA DELOVANJA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VEDE SLOVENJ GRADEC

Ob obletnicah se običajno ozremo nazaj in tako je bil 12. maj, pisalo se je leto 2009, ko je bila ustanovljena Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec. V akademskem letu 2009/2010 se je pričel študij zdravstvene nege za prvo generacijo študentov. Zagotovo pomeni to leto pomemben temelj in mejnik za razvoj visokošolskega študija zdravstvenih ved na Koroškem, posebna pridobitev in dodana vrednost pomeni za Mestno občino Slovenj Gradec.

Preoblikovanje visoke šole v Fakulteto za zdravstvene in socialne vede v letu 2018, je v strokovni in akademski javnosti v Sloveniji, vzbudilo pozornost, na fakulteti pa utrdilo samozavest. Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je v desetih letih podelila 130 diplom na visokošolskem študijskem programu Zdravstvena nega in 12 diplomantom na podiplomskem magistrskem študijskem programu Zdravstvene vede iz smeri Javnega zdravja, Zdravstvene nege in Fizioterapije. Vsi diplomanti so samoplačniki, saj fakulteti kljub večletnemu prizadevanju koncesija s strani države ni bila podeljena.

Raziskovalci na fakulteti so mednarodno prepoznavni, saj beležijo številne odmevne objave v najpomembnejših strokovnih in znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva, kar je razvidno iz sistema Cobiss. V naslednjih letih fakulteta pričakuje razmah raziskovalne in publicistične dejavnosti. Za uspešnost Fakultete za zdravstvene in socialne vede smo zaslužni vsi, ki smo v teh desetih letih soustvarjali zgodovino naše fakultete in ji nesebično podarili del sebe. S tem ne mislim samo zaposlenih na fakulteti, pač pa tudi vse, ki ste obiskovali našo fakulteto, vse visokošolske učitelje, strokovne sodelavce, vse mentorje v učnih zavodih in vse mednarodne strokovnjake, ki so fakulteti pomagali do prepoznavnosti v tujini.

Naša vizija je jasna in je usmerjena na odličnost izobraževanja in raziskovanja, kakor tudi na družbeno odgovornost. Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k soustvarjanju naše fakultete se iskreno zahvaljujem, prav tako vsem, ki čutite, da ste delček naše fakultete ob deseti obletnici delovanja iskreno čestitam in želim še veliko uspehov in nadaljnjega sodelovanja. Vsem in vsakemu posebej hvala.

 

Prof. dr., Republika Finska, Danica Železnik,

dekanica

 

 

 

 

Svečana slovesnost ob 10. obletnici delovanja Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je potekala v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec v četrtek, 16. maja 2019. Poleg besed, ki jih je gostom namenila dekanica prof. dr., Republika Finska, Danica Železnik, je prisotne pozdravil tudi podžupan Mestne občine Slovenj Gradec, dr. Peter Pungartnik, ter predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, ga. Monika Ažman. 

Glasbeno so slovesnost razgibale številne pevke pevskega zbora La Vita, ki združuje članice  Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor ter folklorna skupina. Velik nasmeh na ustnice pa je gostom privabil g. Adi Smolar, ki je poleg odlične glasbe prinesel v dvorano tudi humor in življenjske nasvete.