Čestitke predstojnici katedre

Čestitke predstojnici katedre

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec iskreno ČESTITA svoji predstojnici Katedre za zdravstveno nego, mag. Bredi Koban, za pridobljeno najvišje priznanje društva - naziv  častna članica  Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, ki ga je pridobila za svoj pomemben prispevek na področju zdravstvene nege v UKC Maribor, kakor tudi  v slovenskem prostoru.  

Svoja bogata znanja sedaj prenaša na študente FZSV SG, na kar smo posebej ponosni.