Knjižnica Fakultete za zdravstvene in socialne vede

Knjižnica Fakultete za zdravstvene in socialne vede je postala polnopravna članica COBISS-a v oktobru 2010. S svojo knjižnično dejavnostjo podpira izobraževalno in raziskovalno delo šole.

Knjižnica je namenjena študentom, visokošolskim učiteljem in sodelavcem, kliničnim mentorjem v učnih zavodih.

 

Opis knjižnice

Knjižnične enote sestavlja pretežno literatura s področja zdravstvenih, družbenih, prirodoslovnih ved, medicine idr. 
Knjižnično gradivo je dostopno v prostem pristopu in je postavljeno po UDK sistemu.

V čitalnici je na voljo 10 čitalniških mest, kjer študenti lahko prebirajo revije in gradivo, ki si ga ne morejo izposoditi na dom.

Čitalnica je opremljena z računalniško opremo z dostopom do interneta, ki omogoča dostop do baz podatkov.