Skladno s 36. členom Zakona o visokem šolstvu se študijski programi prve in druge stopnje lahko izvajajo po delih, določenih s študijskim programom. Vsak posamezni del študijskega programa predstavlja vsebinsko zaokroženo celoto. V okviru študijskega programa Zdravstvena nega, fakulteta izvaja 4  module, kot programe vseživljenjskega učenja:

  1. Večjezična komunikacija na področju zdravstvene nege in oskrbe
  2. Management v zdravstveni negi
  3. Osebnostni in profesionalni razvoj
  4. Varno delovno okolje v zdravstveni negi

Več informacij o njih lahko dobite v referatu za študijske in študentske zadeve