Predmetnik za 1. letnik

Učna enota Pred. Sem. Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Filozofski temelji za znastveno raziskovanje in raziskovalne metode 25 50 225 300 12
Etični pristopi v zdravstvu in socialni dejavnosti 20 45 135 200 8
Management kakovosti in inovacij 20 30 200 250 10
Zdravstvena in socialna gerontologija in geriatrija 30 45 225 300 12
Komunikacija v zdravstveni in socialni dejavnosti 15 25 110 150 6
Pisanje znanstvenih del in prenos aplikativnih znanj v klinično okolje 10 40 250 300 12
Skupaj 120 235 1145 1500 60

Predmetnik za 2. letnik: JAVNO ZDRAVJE

Učna enota Pred. Sem. Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Determinante zdravja 20 30 200 250 10
Izobraževanje za zdravje 20 30 200 250 10

Predmetnik za 2. letnik: ZDRAVSTVENA NEGA

Učna enota Pred. Sem. Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Sodobna razvojna paradigma v zdravstveni negi 20 30 200 250 10
Nujna stanja in nujna zdravstvena pomoč 20 30 200 250 10

Predmetnik za 2. letnik: FIZIOTERAPIJA

Učna enota Pred. Sem. Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Sodobna razvojna paradigma v fizioterapiji 20 30 200 250 10
Nujna stanja in in nujna zdravstvena pomoč 20 30 200 250 10

Predmetnik za 2. letnik: NUJNA STANJA V ZDRAVSTVU

Učna enota Pred. Sem. Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Nujna stanja, poškodbe in bolezni 15 20 KBV/40 KV 175 250 10
Obravnava kritično bolnih otrok 15 20 KBV/40 KV 175 250 10

Predmetnik za 2. letnik: SKRB ZA STAREJŠE

Učna enota Pred. Sem. Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Potrebe in težave v starosti 20 30 200 250 10
Skrb zase v starosti 20 30 200 250 10

Predmetnik za 2. letnik: DOLGOTRAJNA OSKRBA

Učna enota Pred. Sem. Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Obravnava uporabnikov storitev patronažne dejavnosti 20 30 200 250 10
Načrtovanje dolgotrajne oskrbe 20 30 200 250 10

Predmetnik za 2. letnik: SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

Učna enota Pred. Sem. Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Svetovanje in psihoterapija 20 30 200 250 10
Duševno zdravje 20 30 200 250 10

Izbirni predmeti za vse smeri

Učna enota Pred. Sem. Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Izbirni predmet 1 20 30 200 250 10
Izbirni predmet 2 20 30 200 250 10
Magistrsko delo 500 500 20
Skupaj 80 120 1300 1500 60

Izbirni predmeti

Učna enota Pred. Sem. Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Medgeneracijsko sožitje 20 30 200 250 10
Varno delovno okolje v zdravstvu 20 30 200 250 10
Management zdravstvenih organizacij 20 30 200 250 10
Supervizija v zdravstvu 20 30 200 250 10
Karierni razvoj zaposlenih in coaching 20 30 200 250 10
Determinante zdravja 20 30 200 250 10
Sodobna razvojna paradigma v zdravstveni negi 20 30 200 250 10
Izobraževanje za zdravje 20 30 200 250 10
Nujna stanja in nujna zdravstvena pomoč 20 30 200 250 10
Sodobna razvojna paradigma v fizioterapiji 20 30 200 250 10