Študenti bodo poglobili znanje s področja zdravstvenih in socialnih ved, usposobili se bodo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, usposobili za prevzemanje odgovornosti, za vodenje zahtevnih sistemov v zdravstvu in za razvijanje kritične refleksije ter socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.   

Temeljni cilj programa je oblikovanje diplomanta,  skladno s pridobljenimi kompetencami v okviru študijskega programa, ki ga  potrebujejo zdravstvene, socialne in druge institucije.

 • Usposobiti študenta za razumevanje umeščenosti zdravstvenih ved v širši kontekst  zdravstvene dejavnosti, zdravstvene politike in sistema javnega zdravja ter za aktivno in konstruktivno sodelovanje v postopkih izboljševanja kakovosti zdravstvenega varstva.
 • Usposobiti študenta za razumevanje in ustrezno odzivanje na širše globalizacijske procese v zdravstvu z
 • Izobraziti strokovnjake zdravstvenih ved s širokim strokovnim, organizacijskim in upravljalnim znanjem za razumevanje delovanja bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov, prvenstveno z vidika priprave, izvajanja in vodenja programov in vseh spremljajočih dejavnosti.
 • Usposobiti študenta za razvijanje teoretičnega, empiričnega, metodološkega in reflektivnega, kritičnega znanja za nadaljnji razvoj discipline s področja zdravstvenih ved, izboljšanje zdravja, promoviranje zdravja in za zagotavljanje integritete posameznika
 • Povezovanje teorije in prakse kot osrednji element profesije s področja  zdravstvenih ved.
 • Oblikovanje bodočih  profesionalnih vlog  magistrov s področja zdravstvenih ved, glede na pričakovanja družbe ob upoštevanju aktivne vloge posameznika kot enakovrednega partnerja v procesu ohranjanja zdravja in zdravljenja.
 • Priprava temeljev za razvoj znanja za potrebe prakse na osnovi raziskovalnih dokazov - »Evidence-based practice«,
 • Usposobiti študenta za samostojno znanstveno in raziskovalno delo.
 • Usposobiti študenta za osebnostni in profesionalni razvoj.
 • Usposobiti študenta za timsko delo.
 • Zaradi velike izbirnosti predmetov je pričakovati, da bodo diplomanti dobro usposobljeni in da bodo uspešno delovali v specifičnem zdravstvenem in socialnem okolju okolju.