Magistrski študijski program druge stopnje, Zdravstvene in socialne vede, je v določeni meri nadgradnja visokošolskih  strokovnih študijskih  programov s področja zdravstvenih ved, obenem pa ponuja širšo alternativo in s tem tudi možnosti študija drugim strokovnjakom s področja zdravstvenih in socialnih ved.

Akreditirani študijski program druge bolonjske stopnje je usklajen z sektorsko direktivo EU (2005/36/ES) in bolonjsko deklaracijo ter omogoča zaposlovanje v članicah Evropske.