Predmetnik za 1., 2., 3. letnik

Predmet ECTS IDŠ KU UDŠ P SV LV KV
1. letnik 60 480 1320 1800 295 200 195 630
2. letnik 60 425 1375 1800 255 190 30 900
3. letnik 60 525 1275 1800 200 130 45 900
Skupaj 180 1430 3970 5400 750 520 270 2430

Okrajšave:

  • ECTS  – kreditne točke (po določilih ECTS)
  • P – predavanja
  • SV – seminarske vaje
  • LV – laboratorijske vaje
  • IDŠ – individualno delo študenta (samostojno delo)
  • KU  – kontaktne ure (P + SV + LV)
  • UDŠ – ure dela študenta skupaj (KU + IDŠ)
  • KV – klinične vaje /usposabljanje

Predmetnik za 1. letnik

Predmet ECTS IDŠ KU UDŠ P SV LV KV
Zdravstvena nega 12 120 240 360 60 20 160
Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodaja 3 30 60 90 30 30
Promocija zdravja in zdravstvena vzgoja 3 30 60 90 30 30
Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo 24 45 675 720 15 30 630
Anatomija, fiziologija, patalogija 3 45 45 90 45
Epidemiologija z bakteriologijo, virologijo in parazitologijo 3 45 45 90 30 15
Diagnostično terapevtski program 3 30 60 90 40 20
Tuji jezik 3 45 45 90 15 30
Izbirni predmet I. 3 45 45 90 15 30
Izbirni predmet II. 3 45 45 90 15 30
Skupaj 60 480 1320 1800 295 200 195 630

Predmetnik za 2. letnik

Predmet ECTS IDŠ KU UDŠ P SV LV KV Nosilci
Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 9 20 250 270 40 30 180
Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom 15 45 405 450 40 5 360
Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino 18 90 450 540 85 5 360
Organizacija zdravstvene nege in managment 3 45 45 90 15 30
Sociologija zdravja in bolezni 3 45 45 90 15 30
Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu 3 45 45 90 15 30
Izbirni predmet III. 3 45 45 90 15 30
Izbirni predmet IV. 3 45 45 90 15 30
Izbirni predmet V. 3 45 45 90 15 30
Skupaj 60 425 1375 1800 255 190 30 900

Predmetnik za 3. letnik

Predmet ECTS IDŠ KU UDŠ P SV LV KV
Zdravstvena nega kiruškega bolnika s kirurgijo 18 90 450 540 85 5 360
Zdravstvena nega v odnosu do mentalnega zdravja s psihiatrijo 12 45 315 360 40 5 270
Zdravstvena nega v patronažnem zdravstu 12 45 315 360 15 30 270
Supervizija v zdravstveni negi 3 45 45 90 15 30
Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varsto v posebnih razmerah 3 45 45 90 15 30
Izbirni predmet VI. 3 45 45 90 15 15 15
Izbirni predmet VII. 3 45 45 90 15 30
Diplomsko delo 6 160 20 180 10 10
Skupaj 60 520 1280 1800 210 125 45 900

Izbirni predmeti

Predmet ECTS IDŠ KU UDŠ P SV LV KV
Izbrana poglavja iz etike v praksi zdravstvene nege 3 45 45 90 15 30
Komunikacija in medsebojni odnosti v zdravstveni negi in zdravstvu 3 45 45 90 15 30
Obvladovanje bolnišničnih okužb 3 45 45 90 15 15 15
Izbrana poglavja iz zdravstvene nege onkološkega bolnika 3 45 45 90 15 30
Management človeških virov 3 45 45 90 15 30
Izbrana poglavja iz supervizije 3 45 45 90 15 30
Prehrana in diatetika 3 45 45 90 15 30
Kakovost v zdravstveni negi 3 45 45 90 15 30
Izbrana poglavja iz zdravstvene nege starostnika 3 45 45 90 15 30
Zdravstvena nega v intenzivni enoti 3 45 45 90 15 15 15
Ergonomija in varno delovno okolje v zdravstveni negi 3 45 45 90 15 30
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni 3 45 45 90 30 15