Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega, ki je usklajen s sektorsko direktivo Evropske unije (2005/36/ES) in bolonjsko deklaracijo ter omogoča zaposlovanje diplomantov v vseh članicah Evropske unije.