Predmetnik za 1., 2., 3. letnik

PredmetECTSIDŠKUUDŠPSVLVKV
1. letnik607706051500435 8090 
2. letnik6050037515002508540240
3. letnik6077036515002008085250
Skupaj180204013454500885245215500

Okrajšave:

  • ECTS  – kreditne točke (po določilih ECTS)
  • P – predavanja
  • SV – seminarske vaje
  • LV – laboratorijske vaje
  • IDŠ – individualno delo študenta (samostojno delo)
  • KU  – kontaktne ure (P + SV + LV)
  • UDŠ – ure dela študenta skupaj (KU + IDŠ)
  • KV – klinične vaje /usposabljanje
Številu ur je brez ur izbirnih predmetov,  ki se razlikujejo glede na izbiro predmeta.

Predmetnik za 1. letnik

PredmetECTSIDŠKUUDŠPSVLVKV
Anatomija in fiziologija101708025080   
Funkcionalna anatomija5804512545   
Osnove klinične medicine I.5755012550   
Ocenjevalne metode in dokumentiranje v fizioterapiji1011513525085 50 
Inštrumentalna fizioterapija56065125301025 
Biofizika z biomehaniko5705512540 15 
Motorični razvoj in gibalna aktivnost560651253530  
Etika in komunikacija v zdravstvenem in socialnem varstvu570551253520  
Uvod v raziskovalno metodologijo570551253520  
Izbirni predmet I.5  125   različno število ur glede na izbiro
Skupaj6077060515004358090+ število ur izbirnega predmeta

Predmetnik za 2. letnik

Predmet ECTS IDŠ KU UDŠ P SV LV KV Nosilci
Osnove rehabilitacije 5 60 65 125 40 15
Psihologija v zdravstvu 5 70 55 125 35 20
Osnove klinične medicine II. 10 170 80 250 80
Kineziologija 5 70 55 125 25 20
Kardio respiratorna fizioterapija 5 70 75 125 35 20 20
Strokovni tuji jezik 5 80 45 125 25 20
Klinično usposabljanje 10 250 250
Izbirni predmet II. 5 125 različno število ur glede na izbiro
Izbirni predmet III. 5 125 različno število ur glede na izbiro
Izbirni predmet IV. 5 125 različno število ur glede na izbiro
Skupaj 60 500 375 1500 250 80 40 240 + število ur izbirnih predmetov

Predmetnik za 3. letnik

Predmet ECTS IDŠ KU UDŠ P SV LV KV
Nevrofizioterapija 10 160 90 250 50 15 25
Fizioterapija gibalno oviranih starejših oseb 5 80 45 125 30 15
Fizioterapija v športu 5 80 45 125 30 15
Manualna terapija 5 75 50 125 20 30
Nujna stanja v zdravstvu 5 75 50 125 20 30
Razvojna fizioterapija 5 75 50 125 35 15
Klinično usposabljanje 10 250 250 250
Izbirni predmet V. 5 125 različno število ur glede na izbiro
Zaključno diplomsko delo 10 225 35 250 10 20
Skupaj 60 770 365 1500 200 80 85 250 + število ur izbirnega predmeta

Izbirni predmeti

Predmet ECTS IDŠ KU UDŠ P SV LV KV
Ergonomija v zdravstvenem in socialnem varstvu 5 85 40 125 30 10
Kakovost in varnost na področju fizioterapije 5 85 40 125 20 20
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni 5 75 50 125 35 15
Izbrane metode in tehnike manualne terapije 5 65 60 125 15 20 25
Vadba za izboljšanje mišične zmogljivosti 5 65 60 125 20 20 20
Fizioterapija pri mišično kostnih obolenjih - izbrana poglavja 5 60 65 125 20 20 25
Pomen človeških virov v zdravstvenih in socialnih zavodih 5 85 40 125 20 20
Osnove ekonomije v zdravstvenih in socialnih zavodih 5 85 40 125 25 15