Študijski program prve stopnje Fizioterapija je zgrajen iz študijskih vsebin, ki omogočajo opolnomočenje diplomantov s sodobnimi znanji s področja fizioterapije.

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija je izobraziti in usposobiti diplomante za strokovno, odgovorno, varno in etično opravljanje poklica fizioterapevta na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti in zdravilišč v skladu z zahtevami Odredbe o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 41/2014). Cilj programa je izobraziti diplomanta, kot neodvisnega zdravstvenega strokovnjaka, ki bo z osvojenimi interdisciplinarnimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja mišično-skeletnih težav.