Prijava raziskovalnega projekta z naslovom »Sooblikovanje zdravja v okviru demografskih sprememb CHIRON« v sodelovanju s partnerji

Prijava raziskovalnega projekta z naslovom »Sooblikovanje zdravja v okviru demografskih sprememb CHIRON« v sodelovanju s partnerji

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je kot partner pristopila k prijavi raziskovalnega projekta z naslovom »Sooblikovanje zdravja v okviru demografskih sprememb – CHIRON« v sodelovanju s partnerji v okviru Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019, ki je bil objavljen na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Dne 15.11.2018 je ARRS posredovala obvestilo o pozivu k oddaji razširjene prijave na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019, kar pomeni, da je bil projekt uspešno ocenjen v 1. fazi, s čimer so izpolnjeni pogoji za kandidiranje v 2. fazi, rok oddaje pa je do srede, 9. 1. 2019, do 14. ure.  

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Prof. dr. Danica Železnik, dekanica, raziskovalka na projektu


Izr. prof. dr. Helena Blažun Vošner, predstojnica Raziskovalnega inštituta, vodja projekta