Žalostna vest

Žalostna vest

Vse študente in visokošolske učitelje obveščamo, da se je za vedno poslovila naša draga sodelavka  pred. Saša Gmajner, mag. soc. ger., dolgoletna vodja referata za študentske zadeve  na FZSV SG in Predstojnica Centra za razvoj socialnih veščin. Spominjali se je bomo s hvaležnostjo in spoštovanjem.  

 

                                                                                                             Prof. dr. Danica Železnik

                                                                                                                      DEKANICA